Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

10 Mayıs 2017 Çarşamba

Zabıta Müdürlüğü

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Şikayet Dilekçelerinin İncelenmesi Başvuru Dilekçesi 2 İle 15 Gün Arası
2 İhbar Sözlü ve Telefon İle Bildirilir 30 Dk.
3 Çöp Ev Şikâyetleri Savcılıktan Muhtara Verilecek Olan Görevlendirme Yazısı 2 Gün
4 Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 1-G.S.M Ruhsatı Başvuru Beyan Formu
2-Yapı Kullanma İzin Belgesi
3-Mülkiyet Bilgileri(Malik ise Tapu ,Kira İse Kira Sözleşmesi)
4-Vergi Levhası
5-Ustalık  Belgesi veya Sorumlu Yönetici Sözleşmesi(Diploma ve Sorumlu Yönetici Bel.)
6-Oda Kayıt Belgesi
7-Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküsü
8-İtfaiye Raporu
9-Emisyon İzin Belgesi
10-Deşarj İzin Belgesi
11-İşletme İzin Belgesi(Çalışma Bölge Müd.)
12-İş Akım Şeması ve Kapasite Raporu
13-Bayilik Sözleşmesi (Varsa)
14-Tesis içi yerleşim planı(Sosyal Tesisler Gösterilecek)
15-Kimlik Fotokopisi
16-ÇTV ve İlan Reklam Kaydı
Bilgi ve Belgeleri Tamamlaması Durumunda 5(beş) Gün İçerisinde
5 Sıhhı Ruhsatı Tüzel-Gerçek Kişi için 1-Vergi levhası
2-Oda Kayıt Belgesi
3-Esnaf Sicil Tastiknamesi
4-Şirket Ana Sözleşmesi
5-İmza Sirküsü
6-Kira Sözleşmesi
7-Tapu ve Yapı Kullanım Belgesi
8-İtfaiye Raporu
9-Kimlik Fotokopisi
10-Fotoğraf 2 Adet
11- ÇTV ve İlan Reklam Kaydı (Borcu Yoktur Yazısı)
Bilgi ve Belgeleri Tamamlaması Durumunda Aynı Gün içinde
6 Umuma Açık İşyeri Tüzel- Gerçek Kişi 1-Vergi levhası
2-Oda Kayıt Belgesi
3-Esnaf Sicil Tasdiknamesi
4-Kira Sözleşmesi
5-Tapu ve Yapı Kullanım Belgesi
6- Kimlik Fotokopisi
7- İtfaiye Raporu
8-Ticaret Sicil Gazetesi
9- Adli Sicil Belgesi
10- Sağlık Raporu
11- Mesafe Krokisi
12-Kat Maliklerinde Muaffakat
13-Şirket Ana Sözleşmesi
14-İmza Sirküsü
Bilgi ve Belgeleri Tamamlaması Durumunda 30(otuz ) Gün İçinde
7 Mesul Müdür İçin 1-İkametgah İlmuhaberi
2- Kimlik Fotokopisi
3- Adli Sicil Belgesi
4- Sağlık Raporu
5-Dilekçe Mesul Müdür için
6-Vekâletname
Bilgi ve Belgeleri Tamamlaması Durumunda Aynı Gün içinde
8 Hafta Tatili Ruhsatı için 1-İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Fotokopisi
2-Dilekçe
Bilgi ve Belgeleri Tamamlaması Durumunda Aynı Gün içinde
9 Ölçü ve Ayar İşleri 1-Beyanname
2-Muayene ve Damgalama İşlemleri
Beyan Süresi Bittikten Sonra Damgalama Yapılı


*Başvuruda istenilen evraklar eksiksiz ve tam getirilmesi halinde geçerli olan en geç sürelerdir.

İrtibat: 444 9 709