Pursaklar Belediyesi

Zabıta Müdürlüğü

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)
 
1 Şikâyet Dilekçelerinin İncelenmesi Başvuru Dilekçesi
 
2 ile 15 Gün Arası
2 İhbar Sözlü ve Telefon ile Bildirilir 30 Dk.
3 Çöp Ev Şikâyetleri Savcılıktan Muhtara Verilecek Olan Görevlendirme Yazısı 2 Gün
4 Gayrisıhhi Müessese İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 
1-G.S.M Ruhsatı Başvuru Beyan Formu
2-Yapı Kullanma İzin Belgesi
3-Mülkiyet Bilgileri(Malik ise Tapu, Kira İse Kira Sözleşmesi)
4-Vergi Levhası
5-Ustalık Belgesi veya Sorumlu Yönetici Sözleşmesi(Diploma ve Sorumlu Yönetici Bel.)
6-Oda Kayıt Belgesi
7-Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküsü
8-İtfaiye Raporu
9-Deşarj İzin Belgesi
10-İşletme İzin Belgesi(Çalışma Bölge Müd.)
11-İş Akım Şeması ve Kapasite Raporu
12-Bayilik Sözleşmesi (Varsa)
13-Tesis içi yerleşim planı(Sosyal Tesisler Gösterilecek)
14-Kimlik Fotokopisi
15-ÇTV ve İlan Reklam Kaydı
Bilgi ve Belgeleri Tamamlaması Durumunda 5(beş) Gün İçerisinde
5 Sıhhı Ruhsatı Tüzel-Gerçek Kişi için 1-Vergi Levhası
2-Oda Kayıt Belgesi
3-Esnaf Sicil Tasdiknamesi
4-Şirket Ana Sözleşmesi
5-İmza Sirküsü
6-Kira Sözleşmesi
7-Tapu ve Yapı Kullanım Belgesi
8-İtfaiye Raporu
9-Kimlik Fotokopisi
10- ÇTV ve İlan Reklam Kaydı (Borcu Yoktur Yazısı)
Bilgi ve Belgeleri Tamamlaması Durumunda Aynı Gün İçinde
6 Umuma Açık İşyeri Tüzel- Gerçek Kişi 1-Vergi levhası
2-Oda Kayıt Belgesi
3-Esnaf Sicil Tasdiknamesi
4-Kira Sözleşmesi
5-Tapu ve Yapı Kullanım Belgesi
6- Kimlik Fotokopisi
7- İtfaiye Raporu
8-Ticaret Sicil Gazetesi
9- Adli Sicil Belgesi
10- Sağlık Raporu
11- Mesafe Krokisi
12-Kat Maliklerinde Muaffakat
13-Şirket Ana Sözleşmesi
14-İmza Sirküsü
Bilgi ve Belgeleri Tamamlaması Durumunda 30 (otuz ) Gün İçinde
7 Mesul Müdür İçin 1-İkametgah İlmühaberi
2- Kimlik Fotokopisi
3- Adli Sicil Belgesi
4- Sağlık Raporu
5-Dilekçe Mesul Müdür için
6-Vekâletname
Bilgi ve Belgeleri Tamamlaması Durumunda Aynı Gün içinde
8 Ölçü ve Ayar İşleri      1-Beyanname
2-Muayene ve Damgalama İşlemleri
 
Beyan Süresi Bittikten Sonra Damgalama Yapılır

 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yer       :                                                           İkinci Müracaat Yeri :
İsim                             :Tarık EZANDEMİR                           İsim                             :Ufuk SİPAHİ
Unvan                         :Zabıta Müdürü                                    Unvan                         :Başkan Yardımcısı
Adres                          :Pursaklar Belediyesi                           Adres                          :Pursaklar Belediyesi
Tel                               :444 9 709                                            Tel                               :444 9 709
E-Posta                       :zabı[email protected]                      E-Posta                        :[email protected]