Pursaklar Belediyesi

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 

 
PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 
SIRA
 NO
 
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ              
(EN GEÇ SÜRE)
1 Hisse Satışı
 • Dilekçe
 • Tapu Fotokopisi
 • Kimlik Kartının Aslı
 • Emlak Beyan Formu
 • Vekaletle Yapılan Başvurularda Vekaletname Aslı ve Vekilin Kimlik Kartının Aslı
3 Ay
2 Trampa İşlemi
 • Resmi Yazı
 • Trampa İşlemi Yapılacak Yere Ait Dokümanlar
3 Ay
3 Kamulaştırma İşlemi
 • Resmi Yazı
 • Kamulaştırma İşlemi Yapılacak Yere Ait Dokümanlar
3 Ay
4 Bağış İşlemi
 • Dilekçe
 • Tapu Fotokopisi
 • Kimlik Kartının Aslı
 • Emlak Beyan Formu
 • Vekaletle Yapılan Başvurularda Vekaletname Aslı ve Vekilin Kimlik Kartının Aslı
2 Ay
5 Arsa Satış
 • Dilekçe
 • Tapu Fotokopisi
 • Kimlik Kartının Aslı
 • Vekaletle Yapılan Başvurularda Vekaletname Aslı ve Vekilin Kimlik Kartının Aslı
3 Ay
6 Tahsis İşlemleri
 • Resmi Yazı
 • Tahsis İşlemi Yapılacak Yere Ait Dokümanlar
4 Ay
7 Kat Karşılığı
 • Dilekçe
 • Tapu Fotokopisi
 • Kimlik Kartının Aslı
 • Emlak Beyan Formu
 • Vekaletle Yapılan Başvurularda Vekaletname Aslı ve Vekilin Kimlik Kartının Aslı
3 Ay
8 Kiralama İşlemi
 • Dilekçe
 • Kimlik Kartının Aslı
 • Talep Edilen Yere Ait Doküman
1 Ay
9 Kiralama Devir İşlemi
 • Dilekçe
 • Kimlik Kartının Fotokopisi
1 Ay
10 Kiralama Fesih İşlemi
 • Dilekçe
 • Kimlik Kartının Fotokopisi
1 Ay
11 Uzlaştırma İşlemleri
 • Dilekçe
 • Tapu Fotokopisi
 • Kimlik Kartının Aslı
 • Vekaletle Yapılan Başvurularda Vekaletname Aslı ve Vekilin Kimlik Kartının Aslı
2 Ay
12 Ecrimisil İşlemleri
 • Tutanak
 • Şikayet
2 Ay

 
 
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
        belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
       İlk Müracaat Yeri :                                                                                                       İkinci Müracaat Yeri :
       İsim                      :     Sinan KUPLAY                                                                        İsim                           :    Vedat DEMİR
       Unvan                  :     Emlak ve İstimlak Müdür V.                                                    Unvan                        :     Başkan Yardımcısı                              
       Adres                   :     Pursaklar Belediye Başkanlığı                                                 Adres                         :     Pursaklar Belediye Başkanlığı
       Tel                       :     444 9 709                                                                                  Tel                             :     444 9 709
       E-Posta               :     [email protected]                                                  E- Posta                     :