Pursaklar Belediyesi

Hukuk İşleri Müdürlüğü

 
PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 

 
SIRA
 NO
 
SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ              
(EN GEÇ SÜRE)
1 Belediyenin açmış olduğu davaları yürütmek 1. Dava dilekçesi
2. Davaya ilişkin bilgi ve belgeler
3. Dava sonuçlarını bildirir tebligatlar ve yazışmalar
Yasal süresi içerisinde
2 Belediyeye açılmış davaları yürütmek 1. Dava dilekçesi
2. Davaya ilişkin bilgi ve belgeler
3. Dava sonuçlarını bildirir tebligatlar ve yazışmalar
Yasal süresi içerisinde
3 İcra takiplerini yürütmek 1. Dayanak belgesi
2. Takip talebi
3. Ödeme emri
Yasal süresi içerisinde
4 Vatandaşa daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek kapsamında hukuki görüş vermek 1. Hukuki görüş talebi
2. Hukuki görüş
Yasal süresi içerisinde
5 İdari büro işlemleri 1.Müdürlük iş koordinasyonunun sağlanması
2-Bilgi ve belgelerin takip, dağıtım ve arşivlenmesi
3-Muhtelif konular
30 Gün

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
       İlk Müracaat Yeri   :                                                                                               İkinci Müracaat Yeri   :   
       İsim                        :     Ezgi YILDIZ                                                                    İsim                             :     Ertuğrul ÇETİN 
       Unvan                    :     Hukuk İşleri Müdür V.                                                      Unvan                         :     Pursaklar Belediye Başkanı
       Adres                     :     Pursaklar Belediye Başkanlığı                                         Adres                           :     Pursaklar Belediye Başkanlığı
       Tel                         :     444 9 709                                                                          Tel                               :     444 9 709
       Faks                      :     -                                                                                         Faks                             :     -
       E-Posta                 :     [email protected]                                                    E- Posta                        :     ö[email protected]