Pursaklar Belediyesi

Destek Hizmetler Müdürlüğü

 

 
PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 

 
SIRA
 NO
 
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ              
(EN GEÇ SÜRE)
1 İş Deneyim Belgesi Verilmesi
 
1-Konuya İlişkin Dilekçe
(3071 sayılı Dilekçe Kanunu’nun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğüne doğrudan müracaat yapılması üzerine verilir.)
3 Gün
2 İhaleli Olarak Yapılan İşlerle İlgili Vatandaş Şikayet ve İstek Taleplerinin Alınması
 
1-İhalelere Yapılacak İtirazın Şikayet Başvuruları Yönetmeliğine Uygun Dilekçe
2-İmza Sirküleri
3-Yetkili Olduğunu Gösterir Belge
(3071 Sayılı Dilekçe Kanunu’nun Şekil Şartlarını Taşımak Kaydıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Doğrudan Müracaat Üzerine İdare Tarafından
Değerlendirme Yapılarak Sonuçlandırılır.)
3 Gün
3 Kesin Teminat İadesi
 
1-Vergi Borcu Yoktur Belgesi
2-SGK Borcu Yoktur Belgesi (Soğuk Damgalı)
(3071 Sayılı Dilekçe Kanununun Şekil Şartlarını Taşımak Kaydıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Doğrudan Müracaat Yapılması Üzerine Verilir.)
3 Gün
4 Geçici Teminat İadesi
 
1-Dilekçe 1 Gün
5 İhale Teklif Zarfındaki Belgelerin İadesi
 
1-Dilekçe 1 Saat
6 İhaleye Şikâyet Başvurularının Cevaplanması
 
1-Dilekçe
2-İmza Sirküleri
3-Ticaret Sicil Gazetesi
4-(Ek-4): Şikayet Dilekçesi ve Eklerine İlişkin Dizi Pusulası
10 Gün
7 Resmi Kurumlara Araç Tahsisi
 
1-Dilekçe
 
1 Hafta

 
 
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
        belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
       İlk Müracaat Yeri :                                                                                                      İkinci Müracaat Yeri :
       İsim                      :     Ömer BOZKURT                                                                     İsim                          :     Vedat DEMİR
       Unvan                  :     Destek Hizmetleri Müdür V.                                                    Unvan                       :     Başkan Yardımcısı                              
       Adres                   :     Pursaklar Belediye Başkanlığı                                                 Adres                        :     Pursaklar Belediye Başkanlığı
       Tel                       :      444 9 709                                                                                Tel                             :     444 9 709
       Faks                    :                                                                                                       Faks                          :    
       E-Posta               :     ö[email protected]                                                 E- Posta                    :     [email protected]