Pursaklar Belediyesi

Zabıta Müdürlüğü


                                                                       ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT İŞLERİ
3 AYRI İŞ YERİ GRUBU İÇİN RUHSAT İŞLEMLERİ:
1-) SIHHİ İŞLETMELER

2-) GAYRİ SIHHİ İŞLETMELER
3-) UMUMA AÇIK İŞLETMELER

DİĞER RUHSAT BİLGİLERİ

İTFAİYE RAPORU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA;
 10.Ağustos.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 5.maddesi ( g) fıkrasında;
g) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması belirtilmiştir.