Pursaklar Belediyesi

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 
SIRA
NO
 
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1 Sicil Açma ve Güncelleme 1. T.C. Kimlik No
2. Adres ve Telefon Bilgileri
2-3 Dk
2 Emlak Bildirimi (Bina-Arsa) 1. Tapu Fotokopisi
2. T.C. Kimlik No
3. Vekâletname (Vekil ise)
4. Veraset İlanı (Malikin Ölümü halinde)
5-10 Dk
3 Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi 1. Vergi Levhası Fotokopisi
2. Kira Kontratı (Kiracı ise)
3. Vekâletname (Vekil ise)
5-10 Dk
4 İlan ve Reklam Vergisi Beyanı 
(Broşür, Afiş, Bez ilan vs.)
1. Fatura ( Yeni Tabelalar için)
2. Vekâletname (Vekil ise)
5-10 Dk
5 Genel Tahakkuk İşlemleri 1.Belediyenin İlgili Biriminden Alınan Tahakkuk Evrakı 3-5 Dk
6 Eğlence Vergisi Beyanı 1.Vekâletname (vekil ise)
2. T.C. Kimlik No
3-5 Dk
7 Tahsilat İşlemleri 
(Kredi Kartı-Nakit)
1.T.C. Kimlik No veya Sicil No 1-2 Dk
8 İnternet ile Borç Ödeme 1. T.C. Kimlik No veya Sicil No
2. Şifre, Kredi Kartı Bilgileri
3-5 Dk
9 Telefon ile Borç Ödeme 1.  T.C. Kimlik No veya Sicil No
2.  Şifre, Kredi Kartı Bilgileri
3-5 Dk
10 Telefon ile Borç Sorgulama 1.T.C. Kimlik No veya Sicil No 2 Dk
11 Emlak Bildirim Dökümü
(Emlak Vergisi Rayiç Değeri)
1.T.C. Kimlik No veya Sicil No 5-10 Dk
12 Borç Ekstresi Dökümü 1. T.C. Kimlik No veya Sicil No 2-4 Dk
13 Gayrimenkul Kaydı Kontrolü
(Sosyal Yardım)
1. T.C. Kimlik No veya Sicil No 3-5 Dk
14 Düzeltme ve İade İşlemleri 1.  T.C. Kimlik No
2.  Dilekçe
3.  Tahsilat Makbuzu Asılları
1-5 Gün
15 Ödemeler
( Hakediş Dosyaları)
1. T.C. Kimlik No
2. Vekâletname (vekil ise)
3. Banka Hesap Numarası
4. Vergi Borcu Yoktur Yazısı
5. SGK Borcu Yoktur Yazısı (İhale)
1-5 Gün
16 Geçici Teminat İadesi 1. T.C. Kimlik No
2. İlgili Birim Yazısı
3. Makbuzun Aslı
4. Banka Hesap Numarası
5. Vekâletname, İmza Sirküleri, Kaşe(Kurum-Şirket ise)
10 Dk
17 Teminat İadesi 1. T.C. Kimlik No
2. İlgili Birim Yazısı
3. Makbuzun Aslı (Teminat nakit yatırılmış ise)
4.  Vekâletname, İmza Sirküleri, Kaşe (Kurum-Şirket ise)
5. Banka Hesap Numarası
6. Vergi Borcu Yoktur Yazısı 
7.  SGK Borcu Yoktur Yazısı (Duruma göre İlişiksizlik Yazısı)
10 Dk
18 Beyan veya Bildirimler ile İlgili Kapanış, Nakil  vb. Talepler ile İlgili Hizmetler. 1. Dilekçe
2. Beyan veya Bildirim
3. Maliye Kapanış Belgesi
5-10 Dk
19 Ceza İndirim Talebi Dilekçe 2-5 Dk
20 Emeklilere ait Emlak Vergisi İndirim Talebi 1. İndirim Talep formu
2. Emekli Olduğuna Dair Belge
5-10 Dk
21 Hiçbir Geliri olmayanların Emlak Vergisi İndirim talebi 1.Talep Formu 5-10 Dk
22 Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere ait Emlak Vergisi İndirim Talebi 1. Talep Formu
2. Şehadet Belgesi
5-10 Dk
23 Engellilere ait İndirimli Bina Vergisi Hk. 1. İndirim Formu
2. Sağlık Kurulu Raporu
5-10 Dk
24 Şikâyet – İstek ve Bilgi Edinme Talepleri 1. Dilekçe
2. e-Mail
1 Gün
 

 
 
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
        belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
       İlk Müracaat Yeri :                                                                                                      İkinci Müracaat Yeri :
       İsim                      :     Mehmet AKDEMİR                                                               İsim                           :     Ahmet ÖZTÜRK
       Unvan                  :     Mali Hizmetler Müdürü                                                          Unvan                        :     Başkan Yardımcısı                              
       Adres                   :     Pursaklar Belediye Başkanlığı                                                Adres                         :     Pursaklar Belediye Başkanlığı
       Tel                       :     444 9 709                                                                                 Tel                             :     444 9 709
       Faks                     :                                                                                                      Faks                          :    
       E-Posta                :     [email protected]                                               E- Posta                    :   [email protected]