Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

10 Mayıs 2017 Çarşamba

Mali Hizmetler Müdürlüğü

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Emlak Vergisi Hakkında Dilekçe 1 Hafta 
 
2 Boş Dükkân Çtv. Beyanı Dilekçe, maliyeden kapanış yazısı 5 Dakika
3 Ceza İndirim Talebi Dilekçe 5 Dakika
4 Ç.T.V. Hk. Bildirim, kontrat fotokopisi, vergi levhası fotokopisi, kimlik numarası 5 Dakika
5 Düzeltme-İtiraz Ve Geri İade
Hk.
Dilekçe 1 Hafta
 
6 Eğlence Vergisi Hk. Beyan ( yeni açılışlarda ) 5 Dakika
7 Emeklilere Ait Vergi
İndirimi (Gelir)
Form, emekli olduğuna dair belge 5 Dakika
8 Emlak Vergisi Hk. Bildirim, tapu fotokopisi, kimlik numarası 5 Dakika
9 Hiçbir Geliri Olmayanların
Mesken İndirimi
Form, dilekçe 5 Dakika
10 İlan Reklâm Vergisi Beyan, fatura ( yeni beyanlarda) 10 Dakika
12 Mükellefiyet Kaydı
Araştırılması Hk.
Dilekçe 5 Dakika
13 Özürlülere Ait İndirimli Bina
Vergisi Hk
Form, sağlık kurulu raporu 5 Dakika
14 Rayiç Değer Şahsen müracat 5 Dakika (bağımsız bölüm)
15 Ödeme Hk. Dilekçe, fazla yapılan ödemeler. 1 Hafta
16 Şikayet-İstek Ve Bilgi
Edinme Dilekçeleri Mali
Hizmetler Müdürlüğü
Dilekçe 15 Gün

İrtibat: 444 9 709