Pursaklar Belediyesi

Meclis Gündemi

Mayıs Ayı Meclis Gündemi 

1.Geçen Toplantı Tutanak Özeti
2.Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazısı (2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı)
3.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yazısı (İmar Hk.)
4.Çevre, Sağlık ve Spor Komisyon Raporu (Trafik ve İlkyardım Haftasında Program Yapılması Hk.)
5.Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Komisyon Raporu (Türk Dilinin Önemi Konusunda Seminer Verilmesi)
6.Gençlik, Bilim ve Teknoloji Komisyon Raporu (Gençlerin Kamplara Götürülmesi)
7.Hukuk, Tarifeler ve Araştırma Komisyon Raporu (Geri Dönüşüm Giysi Kumbarası)
8.Plan ve Bütçe Komisyon Raporu (Kokulu ve Bodur Ağaçlar Dikilmesi)
9.Yaşlılar ve Engelliler Komisyon Raporu (Sağlıklı Yaşam Konusunda Seminer Verilmesi)
10.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu (Pursaklar 95033 Ada 11 Parsele Yönelik U.İ.P. Değişikliği)
11.Dilek ve Temenniler
12.Kapanış