Pursaklar Belediyesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 
SIRA
 NO
 
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ              
(EN GEÇ SÜRE)
1 Evrak Kabul ve Havale İşlemleri Dilekçe 3 Dk
2 Evrak Kabul ve Havale İşlemleri Gelen Evrak 15 Dk
3 Evrak Kabul ve Havale İşlemleri Giden Evrak 1 (İş Günü)
4 Evlendirme Müracaatı (Türk Vatandaşı) 1-)Sağlık Raporu
2-)3’er Adet Fotoğraf
3-)Nüfus Cüzdanları
15 Dk
5 Evlendirme Müracaatı (Yabancı Uyruklu) 1-)Doğum Belgesi
2-)Bekarlık Belgesi
3-)Pasaport Fotokopisi
4-)Sağlık Raporu
5-)3 Adet Fotoğraf
6-)Kimlik Aslı ve Fotokopisi
7-)Belgelerin İçişleri Bakanlığı Tasdikli ve Apostilli Olması
8-) Evrakların Türkçe Tercüme Edilmesi ve Noter Onaylı Olması
30 Dk
6 Evlenme Töreni Nüfus Cüzdanı 20 Dk
7 Evlenmenin Tescili - 10 (İş Günü)

 
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
        belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
       İlk Müracaat Yeri :                                                                                  İkinci Müracaat Yeri :
       İsim                      :     Yaşar Kurtyemez                                                 İsim                           : Vedat DEMİR
       Unvan                  :     Yazı İşleri Müdürü                                               Unvan                       : Başkan Yardımcısı                              
       Adres                   :     Pursaklar Belediye Başkanlığı                             Adres                        : Pursaklar Belediye Başkanlığı          
       Tel                       :    444 9 709                                                               Tel                            :  444 9 709      
       Faks                    :                                                                                    Faks                         :    
       E-Posta               :    yazı[email protected]                                      E- Posta                   :