Pursaklar Belediyesi

11 May 2017 Perşembe

Meclis

Pursaklar Belediyesi Meclisi Yıllara Göre Aldığı Kararlar

  

                                                     2020 Meclis Ocak Kararları         2021 Meclis Ocak Kararları      2022 Meclis Ocak Kararları          2023 Meclis Ocak Kararları     2024 Meclis Ocak Kararları
                                                     2020 Meclis Şubat Kararları        2021 Meclis Şubat Kararları     2022 Meclis Şubat Kararları         2023 Meclis Şubat Kararları   2024 Meclis Şubat Kararları
                                                     2020 Meclis Mart   Kararları        2021 Meclis Mart Kararları        2022 Meclis Mart Kararları           2023 Meclis Mart Kararları     2024 Meclis Mart Kararları
2019 Meclis Nisan Kararları        2020 Meclis Haziran Kararları     2021 Meclis Nisan Kararları      2022 Meclis Nisan Kararları         2023 Meclis Nisan Kararları   2024 Meclis Nisan Kararları
2019 Meclis Mayıs Kararları        2020 Meclis Temmuz Kararları   2021 Meclis Mayıs Kararları      2022 Meclis Mayıs Kararları        2023 Meclis Mayıs Kararları    2024 Meclis Mayıs Kararları
2019 Meclis Haziran Kararları     2020 Meclis Ağustos Kararları    2021 Meclis Haziran Kararları   2022 Meclis Haziran Kararları     2023 Meclis Haziran Kararları 
2019 Meclis Temmuz Kararları    2020 Meclis Eylül Kararları         2021 Meclis Temmuz Kararları  2022 Meclis Temmuz Kararları   2023 Meclis Temmuz Kararları
2019 Meclis  Ağustos Kararları    2020 Meclis Ekim Kararları        2021 Meclis Ağustos Kararları   2022 Meclis Ağustos Kararları    2023 Meclis Ağustos Kararları
2019 Meclis Eylül Kararları          2020 Meclis Kasım Kararları      2021 Meclis Eylül Kararları        2022 Meclis Eylül Kararları         2023 Meclis Eylül Kararları
2019 Meclis Ekim Kararları          2020 Meclis Aralık Kararları       2021 Meclis Ekim Kararları        2022 Meclis Ekim Kararları        2023 Meclis Ekim Kararları
2019 Meclis Kasım Kararları                                                           2021 Meclis Kasım Kararları     2022 Meclis Kasım Kararları      2023 Meclis Kasım Kararları
2019 Meclis Aralık Kararları                                                            2021 Meclis Aralık Kararları       2022 Meclis Aralık Kararları      2023 Meclis Aralık Kararları