Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

10 Mayıs 2017 Çarşamba

Etüd Proje Müdürlüğü

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ETÜD PROJE  MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA  NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Etüt Proje Ve Keşifleri Vatandaşlardan Ve Muhtarlıklardan Resmi Kurum Ve Kuruluşlardan Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu’nun Şekil Şartlarını Taşımak Kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Kaydından, Genel Evrak Kayıt Numarası Alınmış, Havalesi Tamamlanmış Dilekçe Aslı Veya Etüt Proje Müdürlüğüne Doğrudan Müracaat (Ayrıca Proje Hizmetlerinde Mülkiyet Bilgisi, İmar Durumu Ve Aplikasyon Krokisi İstenir) 
Vatandaşlardan Gelen Projelerin Değerlendirilmesi, Resmi Kurum Kuruluş Ve Vatandaşa Cevap Verilmesi
10 gün
2 Yapım İşleri Hakedişleri 071 Sayılı Dilekçe Kanunu’nun Şekil Şartlarını Taşımak Kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Kaydından, Genel Evrak Kayıt Numarası Alınmış, Havalesi Tamamlanmış Dilekçe Aslı Veya Doğrudan Etüt Proje Müdürlüğüne Müracaat 
Kanuni Temsilcinin Yetkili Olduğuna Dair Vekaletname 
Yapılan Hizmet İle İlgili Hak Ediş Düzenlemesi
20 gün
3 Yapım İşleri (Geçici Kabul) 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu’nun Şekil Şartlarını Taşımak Kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Kaydından, Genel Evrak Kayıt Numarası Alınmış, Havalesi Tamamlanmış Yapım İşinin Tamamlandığına Dair Dilekçe 
Kontrol Mühendisinin Teklif Müzakeresi 
Kabul Komisyon Oluru 
Kabul Komisyonu Tarafından Yapılan İşlerin Çıkarılması
30 gün
4 Yapım İşleri
İş Deneyim Belgesi
İş Bitirme Belgesi (Yüklenici)
İş Durum (Yüklenici)
3071 Sayılı Dilekçe Kanunu’nun Şekil Şartlarını Taşımak Kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Kaydından, Genel Evrak Kayıt Numarası Alınmış, Havalesi Tamamlanmış Dilekçe Aslı 
Mezuniyet Belgesi 
Geçici Kabul Tutanağı 
Kesin Hak Ediş 
Sigortalı Belgesi 
2 Adet Fotoğraf
20 gün
5 Yapım İşleri (Teminat İadesi) 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu’nun Şekil Şartlarını Taşımak Kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Kaydından, Genel Evrak Kayıt Numarası Alınmış, Havalesi Tamamlanmış Dilekçe Aslı 
Geçici Kabul Tutanağı (Teminatın Yarısı İçin) 
Kesin Kabul Tutanağı (Teminatın Tamamı İçin) 
Vergi Borcu Yoktur Belgesi 
SGK İlişiksiz Belgesi
20 gün
6 İhaleli Olarak Yapılan Yapım  İşleri ile İlgili Vatandaşa Şikayet Ve İstek Dilekçesi 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu’nun Şekil Şartlarını Taşımak Kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Kaydından, Genel Evrak Kayıt Numarası Alınmış, Havalesi Tamamlanmış Dilekçe Aslı Veya Etüt Proje Müdürlüğüne Doğrudan Müracaat 15 gün
7 Uygulaması Öngörülen Yeni Proje Fikirleri İle İlgili Vatandaş Dilekçesi 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu’nun Şekil Şartlarını Taşımak Kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Kaydından, Genel Evrak Kayıt Numarası Alınmış, Havalesi Tamamlanmış Dilekçe Aslı Veya Etüt Proje Müdürlüğüne Doğrudan Müracaat 
İş Konusu Resim, Proje Ve Ekler
15 gün

İrtibat: 444 9 709