Pursaklar Belediyesi

15 Mart 2022 Salı

Temizlik İşleri Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliği

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Teşkilat Şeması Belediyemiz Meclisinin 01.03.2022 tarihli ve 066 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

  3011 sayılı kanunun 2.maddesinde yer alan "Mahalli idarelerce düzenlenen ve bu idarelerin yetki ve görev alanlarına giren yönetmelikler, mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan olunur." hükmü doğrultusunda 
yönetmelikler ve şemaler, EK'te yer almaktadır.