Pursaklar Belediyesi

16 Ocak 2023 Pazartesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

  Belediyemiz Hizmet İçi Yönetmeliği Belediyemiz Meclisinin 02.01.2023 tarihli ve 002 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

3011 sayılı kanunun 2.maddesinde yer alan "Mahalli idarelerce düzenlenen ve bu idarelerin yetki ve görev alanlarına giren yönetmelikler, mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan olunur." hükmü doğrultusunda yönetmelikler ve şemaler, EK'te yer alamaktadır.