Pursaklar Belediyesi

Şehir Araştırmaları Kütüphanesi

Şehir Araştırmaları Kütüphanesi lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, akademik personel, şehir yöneticileri, gazeteciler, araştırmacı-yazarlar ve şehir üzerine araştırma yapmak isteyen tüm kullanıcılarımıza faydalanma imkânı sunarak hizmet vermektedir.

Gerekçe ve Maksat

Gerekçemiz, şehirciliğimizin nazariye, planlama, mimari ve sosyo-kültürel bakımdan yeterince gelişmemiş olması, ülkemizde bu alanda müstakil bir ihtisas kütüphanesinin bulunmaması ve mimarlık fakültesi kütüphanelerinin ise sadece akademik ve teknik eserler ile ihtisas sahiplerine hizmet vermesidir.

Maksadımız ise, şehirlerimizin başta mimari olmak üzere coğrafi, tarihi, harsi (kültürel) ve diğer ortak değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, gelecek nesillere aktarmak, toplumsal bilincin oluşmasına katkı vermek, bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve şehirlerimizin gelişiminde bu değerlerin göz önünde bulundurulmasını sağlamaktır.

“Pursaklar Belediyesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesi” yukarıdaki maksada uygun olarak hizmet vermek üzere 2013 yılında Tebessüm Konağı içinde yaklaşık 160 m2’lik bir alanda kurulmuştur. Kurumumuz, uluslararası düzeyde kabul görmüş kütüphanecilik standartlarına uygun bir ihtisas kütüphanesidir ve Türkiye ölçeğinde alanında ilk ve tektir. İsmi, oluşturulmak istenen koleksiyon politikasına uygun olarak verilmiştir.

Kütüphanemiz; yayınevleri, sahaflar, mimarlık fakültesi kütüphaneleri ve Milli Kütüphane Başkanlığı ile sürekli iletişim içinde olup piyasaya yeni çıkan kitapları düzenli bir şekilde takip etmekte ve araştırmacılarımıza kazandırmak için büyük bir gayret sarf etmektedir. Kütüphanemiz yukarıda sınırlarını çizdiğimiz alanda kaliteli ve özgün telif eserler neşretmek maksadıyla (ki buna büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz) yayın hayatına hazırlanmaktadır.
AdresTevfik İleri Mah. Turgut Özel Bulvarı No: 45 Pursaklar Ankara 06145 
Tel: 527 65 90
Web: http://sehirarastirmalarikutuphanesi.com/