Pursaklar Belediyesi

11 Mayıs 2017 Perşembe

Basın Yayın Müdürlüğü

Ali Mirza YILDIRIM

Basın Yayın Müdür V.
No: 551 9714

Görev Yetki ve Sorumlulukları

Görevleri
MADDE 6- Basın Yayın  Müdürlüğü;
1- Belediye faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak, hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı bir iletişim kurmak, vatandaşın belediye hizmetlerinden etkin bir biçimde yararlanmasını sağlamak,
2- Gazete, televizyon, radyo ve ajanslar gibi medya organlarıyla iyi ilişkiler geliştirmek, kitle iletişim araçlarından etkin biçimde yararlanmak,
3- Belediye çalışmaları ve projelerini haber haline getirmek; makale, röportaj, bilgi notları, broşür hazırlamak; kısa filmler, spotlar hazırlamak ya da hazırlatmak,
4- Belediyenin çalışmalarını kamuoyuna ve Pursaklar halkına daha etkin biçimde duyurabilmek için bülten, afiş, pankart, web, sms, e-posta vb. her türlü iletişim aracını kullanmak,
5- Basın Yayın organlarında belediye ile ilgili çıkan haberleri düzenli olarak takip etmek ve arşivlemek, belediye hakkında medyada yer alan yanlış ya da gerçek dışı haberlerle ilgili her türlü tedbiri almak,
6- Basın yayın organlarında belediye ile ilgili çıkan görüntülü ve yazılı haberleri düzenli şekilde arşivlemek,
7-Belediyenin çalışmalarını kamuoyuna ve Pursaklar halkına daha etkin biçimde duyurabilmek, doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla bülten hazırlamak,
8-Çocukların belediye çalışmalarını yakından izleyebilmelerini, katılmalarını ve yararlanmalarını sağlamak, kişisel gelişimlerine katkı sunabilecek faaliyetlerde bulunmak amacıyla çocuklarla birlikte çocuk dergisi çıkarmak,
9-Belediye iletişim panolarının kullanımını, görsel materyalin hazırlanmasını, bastırılmasını ve güncellenmesini sağlamak,
10-Belediyenin ihtiyaç duyduğu broşür, afiş, pankart vb. dokümanların grafik tasarımını yapmak; basılmasını, çoğaltılmasını sağlamak,
11-Vatandaşların belediye faaliyetlerini internet ağı üzerinden öğrenmesi ve denetlemesi amacıyla oluşturulan web sitesinin hazırlanması, web üzerinde görsel ve işitsel yayın yapılması, bu sitede belediye hizmetleri ile ilgili bilgilere yer verilmesi ve düzenli olarak güncellenmesini sağlamak,

 


Basın Yayın Birimi
MADDE 9- Basın Yayın Birimi;
1-Basın kuruluşlarıyla Belediye ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak,
2-Basınla ilişkilerin amaç hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yapmak,
3-Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçmek,
4-Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu kurumlara vermek ve takibini yapmak,
5-Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Pursaklar belediyesinin leh ve aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili olarak Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcılarına düzenli olarak rapor verir. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili olarak arşiv oluşturmak,
6-Belediye Başkanının medya ile gerçekleşecek randevularını  ayarlamak,
7-Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının düzenleyeceği basın toplantılarının organizasyonunu yapmak,
8-Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimleri yapmak, materyalleri ihtiyaç duyan müdürlüğe vermek ve arşivlenmeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,
9-Belli zamanlarda periyodik olarak çıkartılan Pursaklar Bilgilendirme Bülteni için gerekli olan araştırmaları ve çalışmaları yapmak/yaptırmak, Bilgilendirme Bültenin hazırlanması konusunda diğer müdürlüklerden gerekli materyalleri toplamak, kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımını yaptıktan sonra matbaada basım işlemini yaptırmak ve Pursaklar’da her aileye ulaşacak şekilde dağıtımını yapmak,
10-Web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlamak Bilgi İşlem birimi ile koordinasyon halinde sitenin sürekli güncelliğini sağlamak,
11-Diğer müdürlüklerin hazırlamış oldukları bilgilendirme, tanıtım ve bilinçlendirme dergi ve broşürlerinin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımının yapılmasını sağlamak, basıldıktan sonra, dağıtımını gerçekleştirmek,
12-Belediyenin yapmış olduğu ve  yapacağı çalışmaları ile ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla belirli periyodlar içinde Tebessüm dergisini hazırlar bastırır ve halka dağıtımını yapmak, 
13-Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak sinevizyon gösterilerini düzenlemek,
14-Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımının yapılmasını, basılmasını sağlamak,
15-Belediyenin hizmetlerinin alt yapısının birimlerin etkinliklerinin ve organizasyonların vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yapmak,
16-Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,