Pursaklar Belediyesi

Kültür İşleri Müdürlüğü

 
 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 
SIRA
 NO
 
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ              
(EN GEÇ SÜRE)
1 Hanım Evlerine Kayıt 1-Nüfus Cüzdanı 10 Dk
2 Sosyal Etkinlik Merkezi’ne Kayıt 1-Vesikalık Fotoğraf
2-Üye Kimlik Fotokopisi
3-Veli Kimlik Fotokopisi
4-Okul Öğrenci Belgesi
5-İkametgah Belgesi
10 Dk
3 Gezi Organizasyonu 1-Nüfus Cüzdanı
2-Dilekçe
Aynı Gün
4 Şehir Kültür Evleri Tahsisi 1-Dilekçe Aynı Gün
5 Yaz Spor Okulları 1-Nüfus Cüzdanı
2-Dilekçe
3 Ay
6 Sinema Gösterimi Talebi 1-Dilekçe Aynı Gün
7 Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler - Aynı Gün
8 Dede Torun Lokalleri - 1 Dk
9 Proje Talebi Alımı 1-Proje ile İlgili Resmi Evraklar (İzin Belgesi, Başvuru Formları vb. ) 1 Saat
10 Erdemli Gençlik Kayıt 1-Vesikalık Fotoğraf
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Kayıt Formu
10 Dk
11 Tiyatro Etkinliği - 30 Dk
12 Sergi Düzenlemeleri - 30 Dk
13 Konferanslar, Sempozyumlar, Paneller, Seminerler - 30 Dk
14 Kütüphaneler - 1 Dk

 
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin
        belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
       İlk Müracaat Yeri :                                                                                                       İkinci Müracaat Yeri :
       İsim                      :     Fadime KİBAROĞLU                                                             İsim                           :     Ahmet ÖZTÜRK
       Unvan                  :     Kültür İşleri Müdür V.                                                              Unvan                        :     Başkan Yardımcısı                              
       Adres                   :     Pursaklar Belediye Başkanlığı                                                 Adres                          :     Pursaklar Belediye Başkanlığı
       Tel                       :      444 9 709                                                                                 Tel                              :     444 9 709
       Faks                    :                                                                                                        Faks                           :    
       E-Posta               :                                                                                                        E- Posta                     :     [email protected]