Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

10 Mayıs 2017 Çarşamba

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU  

SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ
1 İş Deneyim Belgesi
Verilmesi
Konuya İlişkin Dilekçe
3071 Sayılı Dilekçe Kanununun Şekil Şartlarını Taşımak Kaydıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne Doğrudan Müracaat Yapılması Üzerine Verilir.
3 Gün
2 İhaleli Olarak Yapılan İşlerle
İlgili
Vatandaş Şikâyet Ve İstek
Dilekçesi
İhalelere Yapılacak İtirazen Şikâyet Başvuruları Yönetmeliğine Uygun Dilekçe
İmza Sirküleri
Yetkili Olduğunu Gösterir Belge 
3071 Sayılı Dilekçe Kanununun Şekil Şartlarını Taşımak Kaydıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne Doğrudan Müracaat Üzerine İdare Tarafından
Değerlendirme Yapılarak Sonuçlandırılır
3 Gün
3 Kesin Teminat İadesi Vergi Borcu Yoktur Belgesi 
SGK Borcu Yoktur Belgesi (Soğuk Damgalı) 
3071 Sayılı Dilekçe Kanununun Şekil Şartlarını Taşımak Kaydıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne Doğrudan Müracaat Yapılması Üzerine Verilir
3 Gün
4 Geçici Teminat İadesi 1- Dilekçe 1 Gün
5 Resmi Kurumlara Araç Devri 1- Dilekçe 1 Hafta
6 İhale Teklif Zarfındaki Belgelerin İadesi 1- Dilekçe 1 Saat
7 İhaleye Şikâyet Başvurularının Cevaplanması 1- Dilekçe
2- İmza Sirküleri
3- Ticaret Sicil Gazetesi
4- (Ek-4) :Şikayet Dilekçesi Ve Eklerine İlişkin Dizi Pusulası 
10 Gün


İrtibat: 444 9 709