Pursaklar Belediyesi

06 Eylül 2022 Salı

Zayi İlan Tutanağı

Belediye Mülkiyetine ait hisseli parsellerin, hissedarlara satış işlemi için gönderilen ancak hissedarlara ulaşmayıp Müdürlüğümüze geri gelen tebligatlarla ilgili olarak hazırlanan ''Zayi İlan Tutanağı'' Ek'tedir.