Pursaklar Belediyesi

19 Ağustos 2022 Cuma

Ülümbüş Mahallesi 294, 295, 298, 299, 300, 301, 461, 463, 476, 478, 491, 494, 495, 515 ve 516 (Kent Giriş Kapısı Projesi) parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

 Pursaklar Belediye Meclisinin 09.05.2022 gün ve 136 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.07.2022 gün ve 1369 sayılı kararı ile onaylanan “Ülümbüş Mahallesi 294, 295, 298, 299, 300, 301, 461, 463, 476, 478, 491, 494, 495, 515 ve 516 (Kent Giriş Kapısı Projesi) parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

Gerekli bilgiler EK'tedir.

Diğer Başlıklar