Pursaklar Belediyesi

27 Mart 2018 Salı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU HANE HALKI ZİYARETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU HANE HALKI ZİYARETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 
Türkiye İstatistik Kurumu, 5429 Sayılı Türkiye istatistik Kanunu uyarınca ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısındaki değişimleri zaman içinde tespit etmek amacıyla çeşitli konularda sayım yapmak, araştırmalar düzenlemek ve sonuçlarını kamuoyuna sunmakla yükümlü bulunmaktadır.
Bu kapsamda, Tüketici Eğilim Araştırması ile 'Tüketici Güven Endeksi' hesaplaması, Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması ile hanelerin ve bireylerin sahip oldukları bilgi ve iletişim teknolojileri ve bunların kullanımları hakkında bilgilerin derlenmesi, Hane halkı
Yurtiçi ve Yurtdışı Turizm Araştırması ile ülkemizin yurtiçi ve yurtdışı turizm harcamalarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmalar kapsamında hane halkı ziyaretleri, Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca, alan çalışmalarımız adres bazlı olduğundan levhaların tam yerinde olması büyük önem arz etmektedir.
Söz konusu araştırmalar kapsamında görevlendirilen personelimiz resmi kimlik ve görevlendirme belgesiyle haneleri hafta içi, hana sonu veya hanelere ulaşılmaması durumunda akşamları ziyaret edecektir.
Bu nedenle, ilçenizi ziyaret· edecek personelimize gerçekçin kolaylığın sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
                                                                
Gerekli bilgiler ektedir