Pursaklar Belediyesi

19 Kasım 2020 Perşembe

Türkiye Belediyeler Birliği Uzaktan Eğitim

Türkiye Belediyeler Birliği Akademisince 25-26 Kasım ve 9-10 Aralık 2020 tarihleri arasında aşağıda belirtilen konular hakkında uzaktan eğitim programları düzenlenecektir. Personelimizin ücretsiz olarak katılabileceği söz konusu eğitimlere Türkiye Belediyeler Birliğinin www.tbb.gov.tr/belediye-akademisi web sayfası üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.


1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
2-Sayıştay Kanunu
3-Sayıştay-Belediye İlişkisi
4-Kamu Zararı