Pursaklar Belediyesi

24 Mayıs 2021 Pazartesi

Taşınmazların İhale İlanı

 İdaremizce 03.06.2021 tarihinde ihalesi yapılacak Ek'de yer alan taşınmazların kiralama ihaleleri gerçekleştirilecektir.