Pursaklar Belediyesi

27 Kasım 2020 Cuma

Saray 2. Etap İrtifak Kurulacak Parsellere Yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.01.2020 gün ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2020 gün ve 779 sayılı kararı ile onaylanan “Saray 2.Etap İrtifak Kurulacak Parsellere Yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, 25.11.2020 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Gerekli bilgiler EK'tedir.