Pursaklar Belediyesi

03 Aralık 2018 Pazartesi

PURSAKLAR YUVA 143 ADA 69 KADASTRO PARSELİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİS ALANI (GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK SANTRALİ GES) TESİS EDİLMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR YUVA 143 ADA 69 KADASTRO PARSELİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİS ALANI (GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK SANTRALİ GES) TESİS EDİLMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR YUVA 143 ADA 69 KADASTRO PARSELİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİS ALANI (GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK SANTRALİ GES)

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.07.2018 gün ve 126 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2018 gün ve 1764 sayılı kararı ile onaylanan ''Pursaklar Yuva 143 ada 69 kadastro parselinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayılı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerjisi Elektrik Santarli GES) tesis edilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'', 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 01.12.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.