Pursaklar Belediyesi

21 Mayıs 2021 Cuma

Pursaklar, Tevfik İleri Mahallesi, 95470 Nolu Adanın Kuzeyinde Bulunan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.11.2020 gün ve 232 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2021 gün ve 707 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar, Tevfik İleri Mahallesi, 95470 Nolu Adanın Kuzeyinde Bulunan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 21.05.2021 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.  Gerekli bilgiler EK'tedir.