Pursaklar Belediyesi

05 Ekim 2021 Salı

Pursaklar Sirkeli Yeşilova Mahallesi 430 Ada 9 Parsel Güneyinde Bulunan Park Alanında Doğalgaz Regülatör Alanı Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.06.2021 gün ve 150 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2021 gün ve 1779 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar Sirkeli Yeşilova Mahallesi 430 Ada 9 Parsel Güneyinde Bulunan Park Alanında Doğalgaz Regülatör Alanı Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30.09.2021 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Gerekl bilgiler EK'tedir.

Diğer Başlıklar