Pursaklar Belediyesi

21 Mart 2020 Cumartesi

Pursaklar Sirkeli 292, 123, 245 Nolu Adaların Etrafından Yer Alan Park Alanlarında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.11.2019 gün ve 261 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2020 gün ve 183 sayılı kararı ile onaylanan ''Pursaklar Sirkeli 292, 123, 245 nolu adalrın etrafında yer alan park alanlarında trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği'', 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 33. maddesi gereği 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.