Pursaklar Belediyesi

28 Nisan 2020 Salı

Pursaklar Sirkeli 292, 123, 245 Nolu Adaların Etrafında Yer Alan Park Alanlarında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.11.2019 gün ve 262 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.02.2020 gün ve 183 sayılı kararı ile onaylanan ''Pursaklar Sirkeli 292, 123, 245 Nolu Adaların Etrafında Yer Alan Park Alanlarında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'', 21.04.2020 tarihinde Başkanlığımızın ilan panosunda 1(bir) aylık yasal askı sürecini tamamlayarak askıdan indirilmiştir.