Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

22 Şubat 2019 Cuma

PURSAKLAR, SARAY KONUT YERLEŞME ALANLARINDA YOL BOYU TİCARET KULLANIM ALANLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR, SARAY KONUT YERLEŞME ALANLARINDA YOL BOYU TİCARET KULLANIM ALANLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR, SARAY KONUT YERLEŞME ALANLARINDA YOL BOYU TİCARET KULLANIM ALANLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.07.2018 gün ve 127 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyülşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 gün ve 75 sayılı kararı ile onaylanan '' Pursaklar, Saray konut yerleşme alanlarında yol boyu  kullanım alanlarının belirlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'' 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 22.02.2019 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.


Pursaklar İmar Planı Değişikliği

Saray İmar Planı Değişikliği