Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

29 Aralık 2017 Cuma

PURSAKLAR - SARAY GÜMÜŞOLUK 98591 ADANIN KUZEYİNDE YER ALAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR - SARAY GÜMÜŞOLUK 98591 ADANIN KUZEYİNDE YER ALAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR - SARAY GÜMÜŞOLUK 98591 ADANIN KUZEYİNDE YER ALAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.10.2017 gün ve 195 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2017 gün ve 2364 sayılı kararı ile onaylanan ''Pursaklar - Saray Gümüşoluk 98591 Adanın Kuzeyinde Yer  Alan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'' 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 29.12.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır. 

Diğer Başlıklar