Pursaklar Belediyesi

16 Ağustos 2021 Pazartesi

Pursaklar Saray Fatih Mahallesi 98275 Ada 3 nolu ve 98297 Ada 1 nolu Parsellere Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 04.03.2021 gün ve 074 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2021 gün ve 1166 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar Saray Fatih Mahallesi 98275 Ada 3 nolu ve 98297 Ada 1 nolu Parsellere Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 13.08.2021 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Gerekli bilgiler EK'tedir.