Pursaklar Belediyesi

06 Eylül 2022 Salı

Pursaklar Saray 98749 nolu imar adasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 Pursaklar Belediye Meclisinin 08.04.2022 gün ve 112 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.07.2022 gün ve 1337 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar Saray 98749 nolu imar adasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 06.09.2022 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
 

Diğer Başlıklar