Pursaklar Belediyesi

04 Nisan 2018 Çarşamba

PURSAKLAR SARAY 98450 ADA 1 NOLU PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR SARAY 98450 ADA 1 NOLU PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR SARAY 98450 ADA 1 NOLU PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Beşediye Meclisinin 09.02.2019 gün ve 38 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 gün ve 473 sayılı kararı ile onaylanan '' Pursaklar Saray 98450 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği '' 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 04.04.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.