Pursaklar Belediyesi

14 Aralık 2018 Cuma

PURSAKLAR SARAY 98304 ADA 1 NOLU PARSELİN GÜNEYİNDE YER ALAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR SARAY 98304 ADA 1 NOLU PARSELİN GÜNEYİNDE YER ALAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR SARAY 98304 ADA 1 NOLU PARSELİN GÜNEYİNDE YER ALAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.09.2018 gün ve 161 sayılı kararı ,le uygum görülen ve Ankara Büyükşehir Meclisinin 25.11.2018 gün ve 1894 sayılıl kararı ile onaylanan ''Pursaklar Saray 98304 Ada 1 Nolu Parseli Güneyinde Yer Alan Park Alanında Trafo Yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'', 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 13.12.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.