Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

16 Nisan 2018 Pazartesi

PURSAKLAR SARAY 98301 ADA 1 NOLU PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR SARAY 98301 ADA 1 NOLU PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR SARAY 98301 ADA 1 NOLU PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisini 06.01.2017 gün ve 020 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2018 gün ve 297 sayılı kararı ile onaylanan '' Pursaklar Saray 98301 Ada 1 nolu Parsele yönelik  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği '', 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 14.04.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.