Pursaklar Belediyesi

06 Şubat 2018 Salı

PURSAKLAR-SARAY 98195 NOLU ADANIN KUZEYİNDE BULUNAN PARK ALANINDA DAĞITIM MERKEZİ YERİNİN AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR - SARAY 98195 NOLU ADANIN KUZEYİNDE BULUNAN PARK ALANINDA DAĞITIM MERKEZİ YERİNİN AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR - SARAY 98195 NOLU ADANIN KUZEYİNDE BULUNAN PARK ALANINDA DAĞITIM MERKEZİ YERİNİN AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.11.2017 gün ve 209 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2017 gün ve 2409 sayılı kararı ile tadilen onaylanan '' Pursaklar - Saray 98195 Nolu Adanın Kuzeyinde Bulunan Park Alanında Dağıtım Merkezi Yerinin Ayrılmasına Yönelik 1/1000  Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği '' , 06.02.2018 tarihinde Başkanlığımız ilan panosundaki 1 (Bir) sylık yasal askı sürecini tamamlayarak askıdan indirilmiştir.