Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

05 Ekim 2017 Perşembe

PURSAKLAR- SARAY 98162 NOLU ADANIN DOĞUSUNDA BULUNAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ


PURSAKLAR 95196 ADA 1 NOLU PARSEL BATISINDA YOLUN GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

        Pursaklar Belediye Meclisinin 07.07.2017 gün ve 142 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2017 gün ve 1774 sayılı kararı ile onaylanan ''Pursaklar-Saray 98162 nolu adanın doğusunda bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği'' 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi ve Mekansal planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz ilan panosunda 04.10.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Diğer Başlıklar