Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

10 Eylül 2018 Pazartesi

Pursaklar Saray 1573 ada 1 ve 98742 ada 2 sayılı parsellere yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

PURSAKLAR SARAY 1573 ADA 1 VE 98742 ADA 2 SAYILI PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Pursaklar Belediyesi Meclisinin 06.01.2018 gün ve 022 sayılı kararı ile uygun görülen ve ANkara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 gün ve 1213 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 1573 Ada 1 Ve 98742 Ada 2 Sayılı Parsellere Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği" 3194 sayılı İmbar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 07.09.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır. 
İmar Planı Değişikliği 1
İmar Planı Değişikliği 2

 

Diğer Başlıklar