Pursaklar Belediyesi

16 Ağustos 2021 Pazartesi

Pursaklar, Mimar Sinan Mahallesi 95580 Adanın Güneybatısında Yer Alan Park Alanına ve Saray Fatih Mahallesi 98906 Ada 1 Parsele Yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.02.2021 gün ve 054 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2021 gün ve 1268 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar, Mimar Sinan Mahallesi 95580 Adanın Güneybatısında Yer Alan Park Alanına ve Saray Fatih Mahallesi 98906 Ada 1 Parsele Yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 13.08.2021 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.