Pursaklar Belediyesi

21 Mayıs 2021 Cuma

Pursaklar, Merkez Mahallesi 95235 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 08.01.2021 gün ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2021 gün ve 725 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar, Merkez Mahallesi 95235 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 21.05.2021 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Gerekli bilgiler EK'tedir.