Pursaklar Belediyesi

11 Mayıs 2022 Çarşamba

Pursaklar İlçesi, Sirkeli Yeşilyurt Mahallesi 287 ve 293 nolu imar adaları arasında bulunan park alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” olarak plana işlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

   Pursaklar Belediye Meclisinin 06.08.2021 gün ve 194 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2022 gün ve 328 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar İlçesi, Sirkeli Yeşilyurt Mahallesi 287 ve 293 nolu imar adaları arasında bulunan park alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı” olarak plana işlenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 28.04.2022 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Diğer Başlıklar