Pursaklar Belediyesi

05 Ekim 2021 Salı

Pursaklar İlçesi, Merkez Mahallesi 95224 Ada 2 nolu Parsele Yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.06.2021 gün ve 152 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2021 gün ve 1787 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “Pursaklar İlçesi, Merkez Mahallesi 95224 Ada 2 nolu Parsele Yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30.09.2021 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.


 

Diğer Başlıklar