Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

06 Ekim 2017 Cuma

PURSAKLAR İLÇESİ ALTINOVA MAHALLESİ 608 ADA 1 VE SARAY 98014 ADA 1 PARSELLERİ KAPSAYAN PARSELASYON PLANI

PURSAKLAR İLÇESİ ALTINOVA MAHALLESİ 608 ADA 1 VE SARAY 98014 ADA 1 PARSELLERİ KAPSAYAN PARSELASYON PLANI

   Pursaklar Belediye Encümenimizin 06/07/2017 gün 2017/218 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 07.09.2017 gün 1895 sayılı kararı ile onaylanan, Pursaklar İlçesi Altınova Mahallesi 608 ada 1 ve Saray 98014 ada 1 parselleri kapsayan parselasyon planı 3194 sayılı Kanunun 19.maddesi uyarınca 06.10.2017 tarihinde 30 gün süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

Diğer Başlıklar