Pursaklar Belediyesi

18 Eylül 2020 Cuma

Pursaklar İlçesi 95515 nolu ve 95519 nolu adalar arası yola yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.12.2019 gün ve 284 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2020 gün ve 771 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar İlçesi 95515 nolu ve 95519 nolu adalar arası yola yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 17.09.2020 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Gerekli bilgiler Ek'tedir.