Pursaklar Belediyesi

13 Mayıs 2020 Çarşamba

Pursaklar İlçesi 95448 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.11.2019 gün ve 263 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2020 gün ve 397 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “Pursaklar İlçesi 95448 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 11.05.2020 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
Gerekli bilgiler ektedir.