Pursaklar Belediyesi

21 Mayıs 2021 Cuma

Pursaklar, Fatih Mahallesi, 95132 Ada Batısında Yer Alan Park Alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 08.01.2021 gün ve 26 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2021 gün ve 677 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar, Fatih Mahallesi, 95132 Ada Batısında Yer Alan Park Alanında “Doğalgaz Regülatör Alanı Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 21.05.2021 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.  Gerekli bilgiler EK'tedir.