Pursaklar Belediyesi

12 Mart 2024 Salı

Pursaklar Altınova Uygulama İmar Planı Kapsamında Donatı Alanlarında Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine Yönelik Plan Notu Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.11.2023 tarih ve 238 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2024 tarih ve 180 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “Pursaklar Altınova Uygulama İmar Planı Kapsamında Donatı Alanlarında Bina Yüksekliklerinin Belirlenmesine Yönelik Plan Notu Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Pursaklar Belediyesi İlan Panosunda 07.03.2024 tarihinde 30 gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Gerekli bilgiler EK'tedir.