Pursaklar Belediyesi

22 Ekim 2021 Cuma

Pursaklar, Altınova Mahallesi, 637 Ada Güneyinde Yer Alan Park Alanına ve 744 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 04.03.2021 gün ve 75 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2021 gün ve 1786 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar, Altınova Mahallesi, 637 Ada Güneyinde Yer Alan Park Alanına ve 744 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 14.10.2021 tarihinde 1 ay süreyle askıya çıkartılmıştır. Gerekli bilgiler EK1, EK2, EK3, EK4'tedir.

Diğer Başlıklar