Pursaklar Belediyesi

29 Ocak 2018 Pazartesi

PURSAKLAR ALTINOVA MAHALLESİ 108 NOLU ADANIN DOĞU TARAFINDA BULUNAN PARK ALANINDA KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ YERİ DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR ALTINOVA MAHALLESİ 108 NOLU ADANIN DOĞU TARAFINDA BULUNAN PARK ALANINDA KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ YERİ DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR ALTINOVA MAHALLESİ 108 NOLU ADANIN DOĞU TARAFINDA BULUNAN PARK ALANINDA KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ YERİ DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.10.2017 gün ve 193 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2017 gün ve 2365 sayılı kararı ile onaylanan '' Pursaklar Altınova Mahallesi 108 Nolu Adanın Doğusunda Bulunan Park Alanında Kesici Ölçü Kabini Yeri Düzenlemesine Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği '' , 29.01.2018 tarihinde Başkanlığımız ilan panosundakİ 1 (Bir) aylık yasal askı sürecini tamamlayarak askıdan indirilmiştir.