Pursaklar Belediyesi

17 Ağustos 2020 Pazartesi

Pursaklar Altınova ENH Direk Yerlerine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.12.2019 gün ve 285 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2020 gün ve 604 kararı ile onaylanan; ''Pursaklar Altınova ENH Direk Yerlerine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'', 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereği, 16.08.2020 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.  Gerekli bilgiler ektedir.