Pursaklar Belediyesi

14 Aralık 2018 Cuma

PURSAKLAR 95573 NOLU ADANIN GÜNEYBATISINDA BULUNAN ÇOCUK BAHÇESİNDE TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR 95573 NOLU ADANIN GÜNEYBATISINDA BULUNAN ÇOCUK BAHÇESİNDE TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR 95573 NOLU ADANIN GÜNEYBATISINDA BULUNAN ÇOCUK BAHÇESİNDE TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.09.2018 gün ve 160 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2018 gün ve 1895 sayılı kararı ile onaylanan ''Pursaklar 95573 Nolu Adanın Güneybatısında Bulunan Çocuk Bahçesinde Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı Değişikliği'', 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 13.12.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.